Szocio.NET

» Szoftverismertető

A Szocio.NET a szociális alap- és szakosított szolgáltatásokat ellátó gondozási központok számára készült szoftvercsomag. A szoftver az 1993/3 sz. Szociális Törvény és az 1/2000 SzCsM rendelet alapján, gondozási központ vezetők munkamódszereinek tanulmányozása mellet az ő hathatós segítségével készült. Mint ilyen, a szoftver mind működésében, mind a szoftverben rögzített adatok mennyiségében mind pedig a szoftverben megjelenő kifejezések terminológiájában összhangban van a fenti törvényekkel és a legtöbb gondozási központban alkalmazott munkamódszerekkel. Ezért a hagyományos papír alapú adminisztrációról való áttérés a szoftveres nyilvántartásra valamennyi ilyen intézményben zökkenő- és problémamentes lehet.

A szoftver által adminisztrálható szolgáltatások:

» Házi segítségnyújtás
» Étkeztetés
» Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
» Közösségi ellátás
» Támogató szolgálat - személyi segítő szolgálat,
    szállító szolgálat
» Nappali ellátás (Klub)
» Bentlakásos intézmény

A szoftver moduláris felépítésének köszönhetően adott intézmény természetesen az általa nyújtott szolgáltatásoknak megfelelő összeállítású szoftvert használhatja, mely azonban egyszeruen bővíthető amennyiben a szolgáltatások köre bővül.

A szoftver funkciói öt, egymástól jól elkülönített csoportba (legördülő menübe) tagozódnak. A legfontosabb, illetve a leggyakrabban használt funkciók elérésére a szoftver fő felületén nemcsak menüből, hanem külön nyomógomb megnyomásával is van lehetőség.

fomenü

A Beállítások menüben találhatók az intézményre vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló funkciók. Itt lehet rögzíteni az intézmény alapadatain túl az intézmény által biztosított ellátási típusokat, az intézménnyel kapcsolatban álló tetszőleges számú segítő (gondozók, társadalmi gondozók, szállítók) adatait. Szintén tetszőleges számú ételtípus, konyha, tálaló, klub definiálható a szoftverben.

Ebben a menüben található a díjtáblázatok feltöltésére szolgáló funkció is. A díjtáblázat természetesen lehet sávos övezetek szerinti, paraméteres (szorzós, %-os), vagy ezek kombinációjából álló díjtábla. A díjtábla feltöltése után a program a kapott szolgáltatások szerint automatikusan számítja ki az egyes ellátottak díjfizetési tételeit, de természetesen lehetőség van állandó vagy időszakos méltányosság meghatározására is.

Az intézmény ellátottjainak adatait az Ellátott menüben lehet rögzíteni, illetve módosítani. A törzskartonon az ellátott személyi adatain felül szerepelnek az ellátott jövedelmi adatai, illetve, hogy az intézménytől milyen ellátásban részesül, és a kapott szolgáltatásokért mekkora térítési díjat fizet.

Egyéni gondozási karton
Az egyéni Gondozási terv kartonba rögzíthetők az ellátottal kapcsolatos legfontosabb teendők. Egy ellátotthoz tetszőleges számú Gondozási terv karton tartozhat, melyek bármikor visszakereshetők.

 

A Törzskartonról lehet nyomtatni az ellátottnak szóló különböző típusú nyomtatványokat (értesítő szolgáltatás igénybevételéről, díjváltozás értesítő, stb…), melyeket előre meghatározott Word formanyomtatványból az ellátott adataival automatikusan generál a program.

Törzskarton

A Szolgáltatások menüben lehet a különböző ellátási formákhoz kapcsolódó adatokat rögzíteni.

Reggeli, ebéd, va­csora, teljes étkezés heti vagy havi rendelése a gondozottak tetszőleges csoportjának, egyszerűen kezelve az ünnepnapok / munkanapok esetleges cseréjét is.

Ebédrendelés

Az ellátottak által igénybe vett szolgáltatásokat egységes megjelenésű felületeken egyszerűen, gyorsan lehet rögzíteni. A szolgáltatás kartonok kitöltését gyorsítja, hogy ahol lehetséges a mezők kitöltése előre meghatározott, de bővíthető listákból, gyakorlatilag egy kattintással történhet.

Házi segítségnyújtás  Támogatószolgálat  Eseménynapló

» Számlázás

A szoftver az APEH és Pénzügyminisztérium által megkövetelt formátumú hivatalos számlát készít a felhasználó által meghatározott tetszőleges csoportosításban. A számlakészítéskor a szoftver természetesen figyelembe veszi a törvényben meghatározott százalékos fizetési határokat, és az intézmény által meghatározott sorrendben automatikusan méltányol. (Például, ha egy ellátott esetében a havi étkezési és gondozási díj meghaladja a jövedelme 30%-át, akkor amennyiben a szoftvert úgy állították be, a gondozási díjból automatikusan csökkenti az árat.)

A számlanyomtatás sorrendje lehet név, gondozó vagy lakcím szerinti is. A nyomtatás történhet önindigós leporellóra, A/4-es lapra, de akár postai utalványra is.

A kiállított számlákon lévő adatok helyességét még a kinyomtatás előtt ellenőrizni lehet. Az elkészített számlákról összesítés is készíthető. A számlák kiegyenlítésének rögzítése alapján lehet listát készíteni a díjfizetéssel esetleg hátralékban lévő ellátottakról.

A téves, vagy ki nem egyenlített számlák sztornózhatók, a csak részben kifizetett díjról is készíthető számla, a korábbi számlák újranyomtathatók. Mindennek természetesen a szoftverben nyoma marad.

» Kimutatások

A szoftverrel pillanatok alatt, egyszerűen lehet elkészíteni a szükséges kimutatásokat. Valamennyi, az intézmény által nyújtott szolgáltatásról éves, vagy adott időszakra vonatkozó összesítés készíthető, szolgáltatásformától függően a következő szempontok szerint.

» Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló

     . Helyben
     . Elvitelre
     . Kiszállítás

» Házi segítségnyújtás összesítés

     . Ellátottak száma
     . Gondozási látogatások száma
     . Gondozásra fordított idő

» Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

     . Ellátásban részesülők éves kimutatása
     . Havi kimutatás a riasztásokról (hónap napjai, a hét
       napjai és napszakjai, településenkénti, gondozottak,
       riasztás oka és megoldás szerinti bontásban)

» Támogató szolgálat időszakos kimutatásai

     . Ellátottak száma
     . Alkalmak száma
     . Ellátottakról
     . Segítőkről

A szoftver természetesen a megkövetelt formátumban állítja elő az éves KSH statisztikai adatgyűjtést.